Hoạt đông đoàn đội

Chuyên đề Đội cấp quận: " Em yêu lịch sử Việt Nam"

Chuyên đề Đội cấp quận: " Em yêu lịch sử Việt Nam" kết hợp với hoạt động tham quan,trải nghiệm tại bảo tàng Quân khu 3 va Tiểu đoàn 33.
View all
No video found
User Online: 1572
Total visited: 898036
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh