Hoạt đông đoàn đội

Gương “Người tốt việc tốt” tháng 12

Tuyên dương các em học sinh tiêu biểu đã "Nhặt được của rơi trả người bị mất" trong tháng 12: Trần Hải Phong lớp 6A6 Đỗ Đăng Nam lớp 6A6 Trần Thanh Thư  lớp 7B2 Nguyễn Duy...
View all
No video found
User Online: 2197
Total visited: 1889352
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh