Hoạt đông đoàn đội

Gương “Người tốt việc tốt” tháng 12

Tuyên dương các em học sinh tiêu biểu đã "Nhặt được của rơi trả người bị mất" trong tháng 12: Trần Hải Phong lớp 6A6 Đỗ Đăng Nam lớp 6A6 Trần Thanh Thư  lớp 7B2 Nguyễn Duy...
View all

Hoạt động nhà trường

Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” và hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của năm học 2019 - 2020; Thiết thực chào mừng kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam; Thực hiện chủ điểm tháng 12:...
No video found
User Online: 1557
Total visited: 1213253
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh