Trang chủ

Góc học tập

Gương “Người tốt việc tốt” tháng 12
Ngày đăng 07/01/2020 | 08:08 | Lượt xem: 472

Tuyên dương các em học sinh tiêu biểu đã "Nhặt được của rơi trả người bị mất" trong tháng 12:

  1. Trần Hải Phong lớp 6A6
  2. Đỗ Đăng Nam lớp 6A6
  3. Trần Thanh Thư  lớp 7B2
  4. Nguyễn Duy Trung Đức lớp 9D3
  5. Trịnh Phạm Thi Nguyên lớp 6A3
  6. Bùi Trần Diệu Linh lớp 6A3