Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tham gia lên lớp chuyên đề cụm tại THCS Lê Hồng Phong
Ngày đăng 20/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 760

       Trong ngày thứ năm 20/3/2014, trường THCS An Đà đã tham gia lên lớp chuyên đề cụm tại THCS Lê Hồng Phong. Nhà trường có 2 tiết lên lớp của đồng chí: Khúc Thị Mai Hương môn sinh học lớp 6 và của đồng chí Phạm Thị Đào môn Âm nhạc lớp 7.

        Với sự chuẩn bị chu đáo về giáo án, đồ dùng, phương tiện dạy học cùng sự hưởng ứng tích cực của học sinh, sự chủ động của giáo viên, cả hai tiết lên lớp đều đảm bảo được đúng mục đích, yêu cầu đưa ra và đạt hiệu quả cao.