Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Học sinh đối tượng cảm tình Đoàn tham gia quét dọn vệ sinh khu phố cùng Đoàn phường Đằng Giang
Ngày đăng 05/11/2015 | 10:26 | Lượt xem: 1177

Học sinh đối tượng cảm tình Đoàn tham gia quét dọn vệ sinh khu phố cùng Đoàn phường Đằng Giang

Học sinh đối tượng cảm tình Đoàn tham gia quét dọn vệ sinh khu phố cùng Đoàn phường Đằng Giang 
 
 
        Sáng chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2014, các em thuộc đối tượng cảm tình Đoàn của Liên đội đã tích cực tham gia quét dọn vệ sinh khu phố, giữ g