Trang chủ

Tin mới nhất

Thắp hương đình Phụng Pháp
Ngày đăng 02/11/2015 | 09:41 | Lượt xem: 514

Sáng ngày 27/10/2015, Liên đội THCS An Đà đã tổ chức cho các em đội viên đến quét dọn và thắp hương tại đình Phụng Pháp. Đây là một hoạt động thực sự ý nghĩa được các em học sinh tham gia rất tích cực và hào hứng. Hoạt động này luôn được Liên đội duy trì thường niên trong nhiều năm trở lại đây.

Giáo dục học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương là giáo dục cho các em ý thức tìm về cội nguồn, góp phần giáo dục kĩ năng sống, giáo dục ý thức xây dựng môi trường thân thiện,giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần cách mạng. Hiểu rõ được điều này, Liên đội THCS An Đà đã nhận công trình Măng non "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" chăm sóc di tích lịch sử đình Phụng Pháp thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Sáng ngày 27/10/2015, Liên đội THCS An Đà đã tổ chức cho các em đội viên đến quét dọn và thắp hương tại đình Phụng Pháp. Đây là một hoạt động thực sự ý nghĩa được các em học sinh tham gia rất tích cực và hào hứng. Hoạt động này luôn được Liên đội duy trì thường niên trong nhiều năm trở lại đây.