Trang chủ

Văn bản pháp quy

Hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2019
Ngày đăng 01/10/2019 | 03:02 | Lượt xem: 203

Thực hiện công văn số: 18/KH- BCĐXDXHHT&PCGD,XMC của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quận Ngô Quyền

Thực hiện công văn số: 18/KH- BCĐXDXHHT&PCGD,XMC của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quận Ngô Quyền về việc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề: "Tự học để phát triển năng lực phẩm chất", trường THCS An Đà đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để hưởng ứng cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường trong buổi chào cờ đầu tháng, buổi họp Hội đồng sư phạm, họp tổ chuyên môn.

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời thông qua hệ thống bảng tin, phát thanh măng non của Liên đội.

- Kết hợp cho học sinh báo cáo tham luận về "Vai trò của tự học đối với người học sinh" trong buổi Đại hội Liên đội.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách báo cho học sinh tại thư viện nhà trường.